קולקציה: חליפות

Not sure what size to order?
Click on the product that you want, and take a peek at the detailed size chart.
Still not sure? Click the link below to message us with your questions.
12 פריטים
 • Black Dalia Ribbed SKIRT
  Black Dalia Ribbed SKIRT
  מחיר רגיל
  182.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Dalia Black Ribbed TOP
  Dalia Black Ribbed TOP
  מחיר רגיל
  182.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Light Grey Ribbed Dalia TOP
  Light Grey Ribbed Dalia TOP
  מחיר רגיל
  נגמר המלאי
  מחיר במבצע
  79.00 NIS
 • Light Grey Ribbed Dalia SKIRT
  Light Grey Ribbed Dalia SKIRT
  מחיר רגיל
  נגמר המלאי
  מחיר במבצע
  79.00 NIS
 • Jade Dalia SKIRT
  Jade Dalia SKIRT
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Jade Dalia TOP
  Jade Dalia TOP
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Berry Dalia Skirt
  Berry Dalia Skirt
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Berry Dalia Top
  Berry Dalia Top
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Navy Dalia Top
  Navy Dalia Top
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Navy Dalia Skirt
  Navy Dalia Skirt
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Sahara Dalia Skirt
  Sahara Dalia Skirt
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Sahara Dalia TOP
  Sahara Dalia TOP
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS