קולקציה: חליפות

Not sure what size to order?
Click on the product that you want, and take a peek at the detailed size chart.
Still not sure? Click the link below to message us with your questions.
15 פריטים
 • Light Blue Ribbed Dalia SKIRT
  Light Blue Ribbed Dalia SKIRT
  מחיר רגיל
  182.00 NIS
  מחיר במבצע
  99.00 NIS
 • Light Blue Ribbed Dalia TOP
  Light Blue Ribbed Dalia TOP
  מחיר רגיל
  182.00 NIS
  מחיר במבצע
  99.00 NIS
 • Lilac Dalia SKIRT
  Lilac Dalia SKIRT
  מחיר רגיל
  182.00 NIS
  מחיר במבצע
  99.00 NIS
 • Lilac Dalia Top
  Lilac Dalia Top
  מחיר רגיל
  182.00 NIS
  מחיר במבצע
  99.00 NIS
 • Heather Grey Dalia TOP
  Heather Grey Dalia TOP
  מחיר רגיל
  99.99 NIS
  מחיר במבצע
  99.99 NIS
 • Heather Grey Dalia Skirt
  Heather Grey Dalia Skirt
  מחיר רגיל
  99.00 NIS
  מחיר במבצע
  99.00 NIS
 • Black Dalia Ribbed SKIRT
  Black Dalia Ribbed SKIRT
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Light Grey Ribbed Dalia SKIRT
  Light Grey Ribbed Dalia SKIRT
  מחיר רגיל
  182.00 NIS
  מחיר במבצע
  153.00 NIS
 • Navy Dalia Skirt
  Navy Dalia Skirt
  מחיר רגיל
  130.00 NIS
  מחיר במבצע
  130.00 NIS
 • Berry Dalia Skirt
  Berry Dalia Skirt
  מחיר רגיל
  150.00 NIS
  מחיר במבצע
  150.00 NIS
 • Jade Dalia SKIRT
  Jade Dalia SKIRT
  מחיר רגיל
  נגמר המלאי
  מחיר במבצע
  99.00 NIS
 • Jade Dalia TOP
  Jade Dalia TOP
  מחיר רגיל
  99.00 NIS
  מחיר במבצע
  99.00 NIS